Lättast för att komma i kontakt med oss är via:

e-post: 
info@noseworkvästervik.se

Tävlingsledare:
Jeanett Andersson            076-337 36 76
Tävlingssekreterare:
Madeleine Björnskiöld    070-628 50 96