Här hittar du informationen du behöver:

Västerviksnosarna 2024


Hej och välkomna att anmäla till Västerviksnosarna arrangerade av Västerviks Brukshundklubb den 7 - 11 augusti 2024

Vi kommer att testa ett nytt sätt att köra nose work tävlingar på. Anmälan sker för alla på klubben. En grupp på morgonen och en på eftermiddagen. När anmälan är gjort kör man till ”sin” tävlingsplats för samling, där TL, domare, tidtagare samt övriga funktionärer möter upp er. Det blir samling kl 9.00 på alla tävlingsplatserna. Sen fungerar det som vanligt under dagen, lite olika upplägg beroende på klass och tävlingsplats.

Prisutdelning kommer att ske gemensamt ute på klubben kl 18.00 för dagens alla klasser. Under hela dagarna kommer vårt Café vara öppet, vi kommer förhoppningsvis att ha lite försäljare på plats. Vi vill att alla ska kunna samlas under dagarna och umgås med andra Nose Work-nördar, du tävlar kanske inte samma klass som din vän, så då är det ju perfekt att mötas upp när ni är klara och "tjöta" lita på klubben. Vi jobbar med att få till ett samarbete med nådon/några resaturanger så att det ska finnas en typ av matsedel så du kan beställa färdig lunch och hämta i vårt café.

 

Här hittar du gemensam info som gäller för alla tävlingar

När du skickar mail till oss så MÅSTE du skriva i ämnesraden vilken tävling det gäller. Tex. Västerviksnosen 1 eller Västerviksnosen 2 osv beroende på vilken tävlingsdag det gäller. Vi kommer att få ganska många mail och måste styra upp det hela, hoppas ni har förståelse för detta.

Anmälan:                                
Anmälan är turodningsbaserad och sker via snwktavling. Länk finns vid resp. tävling. Anmälan är öppen 1/3 - 15/4 

Anmälningsavgift:               
Anmälningsavgiften betalas när du fått besked om du kommit med. Anmälningsavgift se respektive tävling. Du betalar via swish 123 231 45 24 (Västerviks Brukshundklubb) märk din betalning med ditt namn och (tex) nosen 1…..   För att underlätta för vår kassör och tävlingssekreterare så skicka en betalning per tävling, inte en klumpsumma om du tävlar fler dagar.

Lottning/Startlista:              
Dagarna efter att anmälan stängt kommer lottning att ske  och du ser på snwktavling/minasidor om tilldelats en plats. Vi kommer skicka ut mail till alla som blir lottad en plats. I det mailet finns viktig information om betalning och kontakter  med oss, så läs det noga!
PM & Startlistor:                   
PM och startlistor skicas ut senast den 22/7

Strykning/avbokning:         
Vid strykning återbetalas startavgiften enligt SNWK´s regler dvs punkt 9.6

Önskemål om grupp:          
Eventuella önskningar om startgrupp ska skickas via mail. Här ska det skickas en önskan per mail och i ämnesraden skriver du vilken Västerviksnos det gäller. OBS att det är ingen garanti att du hamnar i den gruppen du önskar. Men vi försöker tillgodose alla önskemål så gott det går, och vi lägger in önskemålen i den ordning dom kommer in.

Löptik:                                    
Om din hund börjar löpa/löper meddela detta till oss via mail (Glöm inte skriva i ämnesraden vilken tävling det gäller!) Löptikar startar sist och måste ha tikskydd på sig på hela tävlingsområdet och under söken. Vill du avboka din plats så  sker det enl SNWK´s regler.

Registering, vacc mm:       
Om du vill så går det att skicka in kopia på registreringsbevis/Tävlingslic, vaccinationsintyg och medlemsbevis via mail. Se till att det är läsliga bilder. Du kommer att få ett ok när vi prickat av dina uppgifter. Och igen, en hund per mail och tävlingsdag, glöm inte skiva i ämnesraden vilken Västerviksnos det gäller.

Prisutdelning & Protokoll:  
Prisutdelningen kommer att ske på klubben kl 18.00 varje kväll. Pris och rosetter till 1-3 plac i delsök samt totalen. Diplom delas ut på prisutedelningen. Diplomrosett finns att köpa för 50kr. Vi har även SSE utmärkelse för dom som fått ett eller fler SSE antingen mugg eller rosett. Kan/vill du inte stanna till prisutdelningen men vill ha ditt protokoll och ev Dipom skickat till dig efter tävlingen så lämna in ett frankerat kuvert, med ditt namn, adress vilken tävling  (Tänk på att lämna ett C4 kuvert ifall du får diplom.) Kuvert och frimärke finns att köpa för 30:- Priserna hämtas den dagen tävlingen är, vi kommer inte kunna spara div priser till nästkommande dagar. Så kan du inte själv komma kanske du kan be någon annan ta dina priser
 Vi kommer INTE skicka några priser eller rosetter!! Enbart Protokoll och ev Diplom i förfrankerat kuvert

Prel. tidscheman:                   Grupp A+B 
Sekretariatet öppnar:            
kl 07.00 -08.00 (kommer vara utmärkt på kartan i PM)
Samling/Banvandring:          
kl 9.00 vid respektive tävlingsplats. Adress och anvisningar kommer att finnas i PM
Första start:                              
direkt efter att banvandringarna är klara
Prel. tidscheman:                    Grupp C+D        
Sekretariatet öppnar:           
kl 11.00 – 12.00
Samling/Banvandring:           
kl. 13.00 vid respektive tävlingsplats. 
Första start:                              
direkt efter att banvandringarna är klara

Här hittar du upplägget av klasserna:

Västerviksnosen 1

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW1                     
Domare: Miranda Norberg & Maria Alzén Kristiansson

Västerviksnosen 2

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW2                     
Domare: Carina Ekström & Lennart Jacobsson

Västerviksnosen 3

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW1                       
Domare: Miranda Norberg & Maria Alzén Kristiansson

Västerviksnosen 4

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW2                       
Domare: Crina Ekström & Lennart Jacobsson

Västerviksnosen 5

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW Elit                 
Domare: Pirre Andersson

Västerviksnosen 6

TEM - Tävling i enskilda (Inomhus) moment i klass: NW2    
Domare: Bibbi Sondell & Camilla Sjöberg

Västerviksnosen 7

TSM - Tävling i samtliga moment i klass: NW3                       
Domare: Vakant & Lena Östman

Västerviksnosen 8

TEM - Tävling i enskilda moment (Utomhus) i klass: NW1   
Domare: Bibbi Sondell & Camilla Sjöberg

Västerviksnosen 9

TEM - Tävling i enskilda moment (fordon) i klass: NW2       
Domare: Jeanette Arnesson & Lena Östman

Frågor på de???

Kontakta oss via:
E-post: noseworkvastervik@gmail.com
(Skriv gärna vilken Västerviksnos det är i ämnesraden)
Mobil: 070-628 50 96 (TS Madde Björnskiöld)